sertifikalar tüm

image

Yorumlar ve eylemler tüm

image

ISO 9001 2008

logo logo

 

محصولات گرافیتی

 

 

برس های برقی گرافیتی و گرافیتی مسی

 

TSH-64-20183037-02:2010 

     

قطعه هادی برق که با کلکتور یا حلقه تماس بطور مستقیم دارای وظایف تأمین ارطبات برقی قسمت های سیار و ثابت ماشین برقی  است برس ماشین برقی نامیده می شود. در حال حاضر برس از انواع مختلف مواد کربن، گرافیت و پودرهای فلزی ساخته می شود. برس ها در ژنراتورها و موتورهای برق دایمی با شرایط متوسط و سنگین کموتاسیون در موتورهای برقی ولتاژ پایین برق تعویض نوع کلکتوری با شرایط کم.تاسیون استفاده می شود. برس های گرافیتی در شرایط خانه بطور گسترده استفاده می شود. عملأ در هر ماشین ریش، مخلوط کن، چرخ قهوه و مته برقی دارای یک جفت برس برقی است. تعداد زیاد برس های گرافیتی در صنایع ماعدن، جرثقیل EKG-5, EKG-15M ،  صنایع مهندسی و دیگر استفاده می شود.  قاعدتأ همه موتورهای برقی کششی با برق دایمی کار می کند و متعاقبأ در سیستم خود مکانیزم برسی دارد. شکل ظاهری برس گرافیتی با اندازه آن، ترکیب موادی که برای تهیه برس و ساختار آن استفاده می شود مشخص می گردد. 

 

  

 

برای راحتی انتخاب برس برقی از طرف ما جدول زیر تهیه شده است

            

اندازه و ابعاد برس گرافیتی در ملی متر ذکر می شود و نزدیک است مهترین ویژگی خریدار باشد چون هنگام فرمایش به این نکته توجه زیادی می دهند. مطابق مواد ترکیبی برس آماده  گرافیتی، گرافیتی و برقی، یا گرافیتی و فلزی نامیده می شود. برس های گرافیتی برقی از مخلوط همبسته دوده، گرافیت و مواد ارتباطی از طریق فشار گرم در ادامه با سوزش برای بالا بردن مقاومت بیشتر مکانیکی تهیه می شود. برس های گرافیتی از نظرتکنولوژی همچنین عین برس های گرافیتی برقی تهیه می شود ولی مرحله آخر عملکرد آنها عبارت است از غنی ساختن برس با کربن در بخاری های مخصوص در حرارتС  2500 طی مدت 45 شبانه روز. برس های گرافیتی فلزی طوریکه از نام آن مشخص است از مخلوط گرافیت و پودرهای فلزی(مسی، قلعی) عبارت است.

 

            

مارک های اساسی برس هایی که مصرف اغلب را دارند: МГ, МГСО, МГ-4, МГ-60, ЭГ-2А, ЭГ-3, ЭГ-4, ЭГ-8, ЭГ-14. ЭГ-61, ЭГ-71, ЭГ-84

طراحی برس شامل موجود یا غیر موجود هادی، نوک و آستر ارائه می شود. برش، طول و نمود بند هدایت کننده مطابق ویژگی ساخت مکانیزم برس و قوای برقی که از طریق آن عبور می شود انتخاب می گردد. 

 

انواع کلاهک هایی که با کمک آن برس با سنجاق نگهدارنده برس وصل می شود. 

 

 

پوشش در قسمت بالای برس قرار می گیرد و برای توزیع نیروی فشار فنر به سطح بزرگ برس خدمت می کند. 

 

 

           

نوع مخصوص برس های گرافیتی وجود دارد: برس های شکافی، معمولا دوتایی نامیده می شود. اینگونه برس ها مخصوصأ برای بهبود ارتباط با کلکتور در صورت موجودی ارتعاش زیاد طراحی شده است.  از لحاظ سفتی برس های گرافیتی به نرم، سفتی متوسط و سفت تقسیم می شود.  برای استفاده در برس های گرافیتی برقی: برس های مارک4 EG- و 71-  EG نرم، 14 EG- - سفتی متوسط و74EG-8 EG-         - سفت می باشد. برس 14 EG- بطور ویژه بشکل انیورسال در حالت لزوم برای تبدیل هر نوع  مارک برس گرافیتی برقی استفاده شود. از برس های گرافیتی سفت  در شرایط سخت کموتاسیون  و حرارت بالا کار گرفته می شود. به ترکیب اینگونه برس ها پودر مخصوص ساینده ای که به برس خواص ناظف را می دهد  اضافه شده است. ایگونه برس ها نتنها به کلکتور برق را هدایت می کند بلکه آن را از لجن نیز پاک می کند. 

        

 

     

توجه! با توجه به ویژگی ترکیب برس های گرافیتی نباید به جای برس های مارک های دیگر استفاده شود حتی اگر دقیقا همان اندازه باشد. انتخاب نادرست برس برقی دلیل از بین رفتن کلکتور موتور برقی می شود که دوباره امکان درست کردن را ندارد و در نتیجه نیاز به خرید موتور برقی تازه به میان می آید. خصوصیت مهم برای هر نوع برس نشانه شرط یا  مارک است. هنگام انتخاب برس برقی باید به مارک گزاری، نشانه شرط، سفتی و مقاومت برقی توجه کرد. 

 

 

 

اگر انتخاب صحیح و درست برس گرافیتی برای الکتروموتور شما سخت است متخصصین ما همیشه  آماده هستند در انتخاب صحیح و درست به شما کمک بکنند. 

 

 

"با انتخاب صحیح و درست شما به زمان استفاده از الکتروموتورموتور خود افزایش می دهید."

 

  

 

 

فیوزهای کنتاکتی الکتروگرافیتی و پولوز

 

 TSH-64-20183037-05:2012

(نخستین بار برای ترانسپورت راه آهن در ازبکستان تهیه شده است)

           

فیوزهای کنتاکتی الکتروگرافیتی و پولوز برای دستگاه های جذب برق وسایل حمل و نقلی ترانسپورت راه آهن اختصاص داده شده است. فیوزهای کنتاکتی الکتروگرافیتی ازگرافیت طبیعی، کربن تکنیکی و مواد چسبا با اصول تحت فشار گرم ساخته می شود. 

         

مارها با اصول اکستروژن از الیاژ آلومینیوم ساخته می شود. این ساخت تکنولوژی فیوزها و مارها برای لکوموتیف های برقی تازه سری "ازبکستان" کمپنی سهامی دولتی راه آهن "ازبکستان تیمیر یوللاری" تهیه شده است. 

 

 

خواص فیزیکی و مکانیکی فیوزها و مارها

 

معنی نشانگر       نام مشخصات 
مارها   فیوزهای الکتروگرافیتی  
نورم   عملا   نورم  عملا 
70  70  30  30  سختی، 10 پاسکال  
0.45  0.45  30  22-30 

مقاومت مخصوص برقی

mkm/m 

2.7  2.7  1.73  1.73  چگالی، گرم / سانتی متر 
0.1  0.09  0.2  0.17-0.19