sertifikalar tüm

image

Yorumlar ve eylemler tüm

image

ISO 9001 2008

logo logo

 

MAKARALAR

 

Konveyör makaraları

     2005 yılından " KVA" Limited Şirketi konveyör makaraları imalatına başlamıştır. Ve bugün bantlı konveyörlerin tüm çeşitleri için makaralar, makaralı dayanaklar, silindirlerin tüm çeşitlerini önerebiliriz. İmalata hazırlık ve imalat yönetim süreci makinalaştırılmıştır.

Konveyör makaralar kullanım alanı

     Konveyör makaralar muhtelif tipteki konveyör tesisşerinde kullanılıyor.

     Konveyör tesisi – ürün ve malzemelerin, kayrak yükler vesairenin bir yerden başka yere taşunması için gereken müteharrik veya sabit taşıt aracıdır. Konveyör tesisinin kullanım alanı fevkalade geniştir: elektrik enerjisi, dağ madencilik sanayiisinden, petrol ve gaz sanayiisi, demirçelik ve demirdışı metaller sanayileri, inşaat malzemeleri endüstrisi, depo ekipmanları ve tren istasyonlarına kadar.

     Yükün kapsamı ve özelliklerine bağlı olan konstrüktif özelliklerine göre konveyör tesisleri aşağıdaki çeşitlerde oluyor: sabit bantlı konveyörler, yuvarlama bantlı konveyörler, müteharrik bantlı konveyörler, teleskopik bantlı konveyörler. Konveyör ekipmanı takımında genel olarak transmisyon (kasnak), germe, emniyet (sigorta) ve temizleme tertibatları bulunuyor.