sertifikalar tüm

image

Yorumlar ve eylemler tüm

image

ISO 9001 2008

logo logo

 

 Kaprolonla nasıl çalışmak mümkün.

     Konstrüksyon plastikler adi metal işleme makinelerinde ve bazen ahşap işleme tezgahlarında da problemsiz işlenebilir. Ancak, istenilen sonuca ulaşmak için dikkate alınması gereken bir takım özellikler de vardır.

     Termoplastiklerin kötü ısı iletkenliği ve eritilmesinin nispeten düşük sıcaklığından dolayı, imal edilmekte olan parçalarda sıcaklığın artmasını önlemek için mekanik işlemede mümkün olduğu kadar maksimum derecede ısının çekilmesini gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu kural plastiğin ısıdan aşırı yüklenmesinden kaçınmaya (renginin değişmesi ve hatta üst yüzeyinin erimesi) imkan veriyor. Bunun için aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir:

Kesici aletin kesici uçları her zaman kusursuz durumda ve iyi bilenmiş olmalıdır.

Kesici alet öyle yerleştirilmiş olmalıdırki, onun kesici ucu sadece plastikle temas etsin.

Kesici aletten yongaların iyice uzakleştirilmesine özen gösteriniz.

Büyük miktarda ısı çıkmasında soğutma yapılmalıdır (örneğin, delik açılmasında).

Aletler

 Genel olarak karbonlu veya çabuk kesici çelikten veya sert alaşımlardan mamul aletler kullanılıyor. Volframlı sert alaşımlardan mamul kalemler veya elmas kalemler termoplastik işlenmesinde daha çok tercih edilir.

 Kesme kuvveti

 Konstrüksyon plastiklerinin mekanik işlenmesinde ortaya çıkan güç, metal işlenmesinde oluşan güçten oldukça az olduğundan, sıkma gücü azaltılması gerekmektedir. Bu malzemeler metal kadar sert olmadığından dolayı, parçaları işleme zamanında sehimlerden (belverme) kaçınmak için uygun biçimde tutmak gerekmektedir. Örneğin, et kalınlığı ince olan kovanın dış çapının işlenmesinde yan sabitleme (fiksaj) donatı kullanılmalıdır.

Testere ile kesme

Testere ile çalışma yüzeyi arasındaki sürtünmeyi asgariye indirmek ve testere palasının sıkılması veya hatta kırılmasından kaçınmak için dişler arası büyük olan şerit testere, dairesel testere veya el testeresi kullanılabilir. Dairesel disk kullanılması daha çok çatlaklar oluşmasına neden oluyor ve dolayısıyla önerilmiyor.

Delme

Çabuk kesici çelikten mamul helezoni burgular çok uygundur, ancak, büyük çapta ısı çıkardığından dolayı soğutucu sıvı maddeler kullanılması gerekmektedir. Isı vermeyi sağlamak için, özellikle derin delikler açılmasında burguyu düzenli olarak delme yerinden geri alınması gerekiyor. Büyük çaplı delikler için öncelikle sürtünme sıcaklığını azaltmak için burgu koferdamı olağan kalınlığının azaltılması lazim. Ayrıca, büyük çaplı delikler açılmasında sırayla art-arda çalışma öneriliyor, örneğin, 50 mm’lik delik açılması için sırayla12 mmve25 mmdelikler açılması gerekiyor. Bundan sonra çap büyük çaplı burgular veya düz torna kesli yardımıyla büyütülebilir. Çatlaklara yol vermemek için, büyük çaplı çubuklarda (100 mmden büyük) delik açılmasında helezoni burgular kullanılmamalıdır, delikler düz torna kesli yardımıyla raybalanmalıdır, onun kesici ucu tam merkezde yerleştirilmelidir. Açık delik açılmasında işleme süreci sonunda, kenarlarda çatlamaları oluşturabilecek burgu veya keski baş tarafıyla atışları engellemek için verme (besleme) azaltılmalıdır. Düzgün olmayan manuel vermede (beslemede) plastiğin yakalanıp sıkılması ve bozulmasından kaçınmak için imkan dahilinde mekanik verme (besleme) kullanılmalıdır.

Soğutma

İşleme esnasında parçaların soğutulması gerektiğinde, adi soğutucu sıvı maddeler veya delme emülsiyonu kullanılabilir. İç gerilimlerden dolayı çatlak oluşmasına yatkın amorf plastikler için bu uygulanamaz, çünkü bu malzemeler için doğal soğutucular su veya sıkıştırılmış havadır.

Yılın soğuk döneminde poliyamittan mamul yarı hazır mamuller ancak bir kaç gün oda sıcaklığında saklandıktan sonra mekanik işlenmesine müsaade edilir. Bu öneriye uyulmaması yarı hazır mamullerin çatlamasına neden olabilir.

 

Konveyör makaraların kullanılması ile ilgili öneriler. 

Yükün kapsamı ve özelliklerine bağlı olan konstrüktif özelliklerine göre konveyör tesisleri aşağıdaki çeşitlerde oluyor: sabit bantlı konveyörler, yuvarlama bantlı konveyörler. Konveyör ekipmanı takımında genel olarak transmisyon (kasnak), germe, emniyet (sigorta) ve temizleme tertibatları bulunuyor.

Makaralar bantlı konveyörlerde bant kollarını tutmak için öngörülmüştür. Makaralar ve makara-dayanaklar konveyörün kepenk  elemanlarında, konveyör kepengi boyuna ekseni normal durumuna nispeten yatay yüzeyde onların durumunu ayarlayabilme imkanıyla kuruluyor.

Bizim makaralarımız maden ve kömür ocaklarının sert koşulları altında, metan ve kömür tozu tehlikesi olan, ocaklar ve kıymetlendirme fabrikalarında, Termik Elektrik Santralları ve kok kimya fabrikaları, madencilik işletmeleri ısı iletkenleri konveyörleri için kullanılıyor. Şirketimiz makaralarının en büyük tüketicileri Özbekistan Cumhuriyetinin dağ-madencilik fabrikalarıdır.

 

Fırçaların kullanılması ile ilgili öneriler.

     Dikkat! Grafitli fırçalar muhtevası özelliklerini dikkate alarak, onların ebatları tam olarak uygun olsa bile, başka marka fırçalar yerine kullanmak gerekmiyor. Elektrikli fırçanın yanlış seçimi sonuçta elektrikli motor kollektorunun arızasına neden olur, o da tamir edilmez olup sonuç itibariyle yeni kollektor satın alınması gerekecektir. Her hangi bir fırçanın önemli özelliği şartlı işaretler veya işaretlemedir. Elektrikli fırça seçiminde işaretlemeye, şartlı işaretlere, sertliğe ve elektrik direncine dikkat ediniz.