گواهینامه ها تمام

image

بررسی و اعمال تمام

image

ISO 9001 2008

logo logo

 

GRAFİTTAN MAMUL ÜRÜNLER

 

 Grafitli ve bakır grafitli elektrikli fırçalar

TSH-64-20183037-02:2010 

     Elektrikli makinenin firçası olarak – direkt kollektor veya kontak halkasıyla temasta bulunan, elektrikli makinenin seyyar ve sabit kısımları arasında elektrik bağlantısının sağlanması için öngörülmüş olan akım iletken eleman isimlendiriliyor. Günümüzde fırçalar çeşitli karbonlu malzemelerden, grafit ve metal tozlarından yapılıyor. Fırçalar orta ve aşırı zor komütasyon şartları altındaki sabit akım jeneratör ve motorlarında, kolayleştirilmiş komütasyon koşulları altındaki kollektor tipi değişken akım alçak voltajlı elektrikli motorlarda kullanılıyor. Grafitli fırçalar ev koşullarında da çok geniş biçimde kullanılıyor. Hemen hemen her elektrikli traş makinesinde, mikserde, elektrikli kahve değirmeninde ve elektrikli matkapta birer çift elektrikli fırça bulunuyor. Grafitli fırçaların büyük bir bölümü dağ madencilik endüstrisinde, EKG-5, EKG-15M ekskavatörlerde, makine yapımı sanayiisinde ve sanayiinin diğer sektörlerinde kullanılıyor. Genel olarak tüm cer motorlar sabit akımla çalışıyor ve dolayısıyla bünyesinde fırça tertibatı yer alıyor. Grafitli fırçanın dış görünüşü onun ebatlarına, fırça imalatında kullanılan malzemeler muhtevasına ve fırça konstrüksyonuna bağlıdır.

 

  

 

 Elektrikli fırça tercihinde kolaylık sağlamak amacıyla tarafımızdan aşağıdaki tablo tasarlanmıştır

            

     Grafitli fırçanın ebatları milim olarak belirtilir ve tüketici için fırçanın en önemli özelliklerindendir, çünkü sipariş verilirken aynen şu özelliğe ayrıca dikkat edilir. Malzeme muhtevasına göre hazır fırça – grafitli, elektrikli grafitli veya metal grafitli olarak isimlendiriliyor. Elektrikli grafitli fırçalar kurum, grafit ve bağlayıcı maddeler karışımından sıcak presleme yoluyla, daha sonradan fırçaya mekanik mukavemet vermek için fırınlamayla imal edilir. Grafitli fırçalar teknoloji bakımından aynı elektrikli grafitli fırçalar gibi imal edilir, ancak onların işlenmesinin son aşaması - 45 gün içerisinde2.500 Csıcaklıkta özel fırınlarda fırçaların karbonla doyundurulmasıdır. Metal grafitli fırçalar, adından da anlaşıldığı gibi, grafit ve metal tozlar (bakır, kalay vesaire) karışımından oluşuyor.

 

En sık kıllanılan fırçaların başlıca markaları:МГ, МГСО, МГ-4, МГ-60, ЭГ-2А, ЭГ-3, ЭГ-4, ЭГ-8, ЭГ-14. ЭГ-61, ЭГ-71, ЭГ-84. Fırça konstrüksyonunda transmisyon, uç ve çıta olup olmaması öngörülüyor. Transmisyonun kesiti, boyu ve şekli fırça mekanizmasının ve fırçadan geçen akım gücünün özelliklerine bağlı olarak seçilir.

 

 

Fırçanın fırça tutucu pimi ile bağlandığı uç çeşitleri

 

 

     Grafitli fırçanın ebatları milim olarak belirtilir ve tüketici için fırçanın en önemli özelliklerindendir, çünkü sipariş verilirken aynen şu özelliğe ayrıca dikkat edilir. Malzeme muhtevasına göre hazır fırça – grafitli, elektrikli grafitli veya metal grafitli olarak isimlendiriliyor. Elektrikli grafitli fırçalar kurum, grafit ve bağlayıcı maddeler karışımından sıcak presleme yoluyla, daha sonradan fırçaya mekanik mukavemet vermek için fırınlamayla imal edilir. Grafitli fırçalar teknoloji bakımından aynı elektrikli grafitli fırçalar gibi imal edilir, ancak onların işlenmesinin son aşaması - 45 gün içerisinde2.500 Csıcaklıkta özel fırınlarda fırçaların karbonla doyundurulmasıdır. Metal grafitli fırçalar, adından da anlaşıldığı gibi, grafit ve metal tozlar (bakır, kalay vesaire) karışımından oluşuyor.


 

     Dikkat! Grafitli fırçalar muhtevası özelliklerini dikkate alarak, onların ebatları tam olarak uygun olsa bile, başka marka fırçalar yerine kullanmak gerekmiyor. Elektrikli fırçanın yanlış seçimi sonuçta elektrikli motor kollektorunun arızasına neden olur, o da tamir edilmez olup sonuç itibariyle yeni kollektor satın alınması gerekecektir. Her hangi bir fırçanın önemli özelliği şartlı işaretler veya işaretlemedir. Elektrikli fırça seçiminde işaretlemeye, şartlı işaretlere, sertliğe ve elektrik direncine dikkat ediniz.

 

 

 

Şayet Siz kendi elektrikli motorunuz için grafitli fırça seçiminin doğruluğunun tespitinde zorlanıyorsanız, uzmanlarımız her zaman Size doğru seçiminizde yardımcı olmaya hazırdır.

«Doğru seçimle elektrikli motorunuz ömrünü uzatacaksınız»

 

 

 

Elektrikli grafit kontak ekleme parçalar ve patenler.

 TSH-64-20183037-05:2012

(Özbekistanda ilk defa demir yolu taşıt araçları için tasarlanmıştır)

 

     Elektrikli grafit kontak parçalar ve patenler demir yolu taşıt araçları elektrikli demir yolu taşıtlarının akım alıcı çubukları için öngörülmüştür. Elektrikli grafit kontak parçalar doğal grafit, teknik karbon ve bağlayıcı maddelerden sıcak presleme yöntemiyle elde edilir.

     Patenler alüminyum alaşımdan ekstrüzyon yöntemiyle imal ediliyor. Ekleme parçalar ve patenler imalatının bu teknolojisi “Özbekistan Demir Yolları” Devlet Hissedarlık Demir Yolu Şirketinin “Özbekistan” serisi yeni elektrikli lokomotifleri için tasarlanmıştır.

  

Ekleme parçaları ve patenlerin fiziki-mekanik özellikleri

 

 

Göstergeler tanımı

Göstergeler anlamı

Elektrikli grafit ekleme parçaları

Patenler

Fiili 

Norm

Fiili 

Norm

1. Sertlik,10 PA

30

30

70

70

2. Özgül elektrik direnç, mkm/m

22-30

30

0,45

0,45

3. Kesafet, gr/cm

1,73

1,73

2,7

2,7

4. Su emme kapasitesi, %, en çok

0,17-0,19

0,2

0,09

0,1

 

Стержень гребнесмазывателя

TSH-64-20183037-04:2012

(Впервые разработано в Узбекистане для железнодорожного транспорта)

 

            Стержень гребнесмазывателя используется в подвижных составах  железнодорожного транспорта и предназначен для установки  в узлах трения, работающих в условиях повышенных температур. Стержень изготавливается из графитового наполнителя, отвердителя и связующего вещества методом горячего прессования.

 

Физико-механические свойства стержня гребнесмазывателя.

 

Наименование

показателей

Стержень

гребнесмазывателя

Метод

испытания

1. Внешний вид

Цвет: черный, поверхность гладкая без вздутий, трещин и расслоений.

 

По ГОСТ 9359

2. Массовая доля остатка после просева на сите с сеткой 1К,в проц. массе, не менее

 

1,0

 

По ГОСТ 9359

3. Теплостойкость по Мартенсу, С, не менее

 

100

По ГОСТ 21341

4. Твёрдость, МПА, не менее

 

8-30

По ГОСТ 4670