گواهینامه ها تمام

image

بررسی و اعمال تمام

image

ISO 9001 2008

logo logo

 

فیت

 .کارخانه ما دارای آزمایشگاه ممیزه برای انجام آزمایش های مختلف  است

:آزمایشگاه دارای تجهیزات زیر است     

 

ماشین شکستن – هدف ماهیت آن کاملا تجربی است. از آنها برای مشخص نمودن مقاومت نهایی وسیالیت  نمونه های مسطح و استوانه ای از طریق کشش یا فشار استفاده می شود

.1

تجهیزات برای مشخص نمودن مقاومت انتقالی برس برقی بین بدنه و سیم برق رسان 

.2

تجهیزات برای مشخص نمودن مقاومت مخصوص برقی برس های گرافیتی 

.3

 

.4

 دستگاه سنجش سختی – برای مشخص نمودن سختی و مقاومت محصولات تولید شده

.5

نیروسنج طنابی – برای مشخص نمودن نیروی کشیده سیم 

.6

کوره موفل – برای مشخص نمودن خاکستری شدن برس های برقی و گرافیت 

.7

بخاری خشک کنی – برای مشخص نمودن رطوبت گرافیت 

.8

ابزارهای سنجش: ترازوی آزمایشی، کولیس اندازه گیر، میکرومتر، الک سیمی 

.9

 

    از آنجا که آزمایشگاه برای انجام نظارت کیفیت مواد خام وارده و محصولات تولید شده با تجهیزات عصری مجهز شده است از طرف ما محصولات با کیفیتی که مصرف کنندگان تقاضا دارند تولید می شود