گواهینامه ها تمام

image

بررسی و اعمال تمام

image

ISO 9001 2008

logo logo

آدرس ما:

 جمهوری ازبکستان.

تاشکند منطقه، شهرستان Almalyk، Kitwe خیابان، ساختمان 5.

فهرست: 110،100

فکس: +998 (70) 613-78-91

kva-servis@rambler.ru, kva-servis@mail.ru :ایمیل

:تلفن

تماس با مرکز:+998 98 361-91-03

مدیر کل
Kurbanaliev Rustam Ruhitdinovich +998(98) 361-91-08

اتاق انتظار+998 (70) 613-78-92

سررشته دار
Shaysultanova Ravilya Nazimovna +998(98) 361-91-04

معاون مدیر کل فناوری نوآوری
Gulomov Uktamhon Gulomovich -8(370)-613-79-74

مهندس ارشد
Kadyrov Akhmadali Kadyrovich +998 (98) 361-91-06
باز خورد:

نام:

پست الکترونیک:

تلفن: +

پیام